Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцэд мэдээлэл гаргах

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Жаран зургадугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг: “Үндсэн хуулийн цэц нь Үндсэн хуулийг зөрчсөн тухай маргааныг иргэний … мэдээллийн дагуу… хянан шийдвэрлэнэ.” Иргэн та: Нийтийн ашиг сонирхлын үүднээс Үндсэн хуулийн цэцэд мэдээлэл гаргана. Тодруулбал, өөрийн Тань эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол, эрх чөлөө хөндөгдөөгүй боловч нийт иргэн болон улсын ашиг сонирхлын үүднээс, эсхүл төрийн байгууллага, эрх бүхий албан тушаалтантай холбоотой асуудлаар Үндсэн хуулийн цэцэд хандахдаа мэдээлэл гаргах юм.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж http://conscourt.gov.mn/?page_id=1046
Зохиогч Үндсэн хуулийн цэцийн Тамгын газар
Арчлагч Б.Даваажав
Хувилбар 1
Сүүлийн шинэчлэл 2022 11-р сар 23, 11:02 (ULAT)
Үүссэн 2022 11-р сар 23, 10:40 (ULAT)
comments powered by Disqus