Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын тэмдэг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл

Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын тэмдэг үйлдвэрлэх ажил эрхлэх аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн мэдээлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://mrtd.gov.mn/
Зохиогч Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Хувилбар 1.0
Сүүлийн шинэчлэл 2022 6-р сар 30, 15:19 (ULAST)
Үүссэн 2020 5-р сар 10, 00:10 (ULAST)
comments powered by Disqus