Автотээврээр тээвэрлэсэн ачааны тоо хэмжээ, төрөл, тээвэрлэсэн зайн талаарх мэдээлэл

Автотээврээр тээвэрлэсэн ачааны тоо хэмжээ, төрөл, тээвэрлэсэн зайн талаарх мэдээлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Сүүлийн шинэчлэл 2022 11-р сар 11, 10:03 (ULAT)
Үүссэн 2022 10-р сар 21, 12:07 (ULAT)
comments powered by Disqus