Тээврийн нэгдсэн систем буюу хот хоорондын ачаа тээврийн мэдээллийн системд бүртгэлтэй байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын мэдээлэл

Тээврийн нэгдсэн систем буюу хот хоорондын ачаа тээврийн мэдээллийн системд бүртгэлтэй байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын мэдээлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Сүүлийн шинэчлэл 2022 11-р сар 11, 10:04 (ULAT)
Үүссэн 2022 10-р сар 21, 12:02 (ULAT)
comments powered by Disqus