Техникийн хяналтын үзлэгийн төвүүдийн байршил

Aвтотээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийх ажил эрхлэх аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллагуудын мэдээлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://mrtd.gov.mn/
Зохиогч Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Хувилбар 1.0
Сүүлийн шинэчлэл 2021 11-р сар 23, 10:39 (ULAT)
Үүссэн 2020 5-р сар 9, 23:40 (ULAST)
comments powered by Disqus