Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын бүртгэл

Оюуны өмчийн газарт мэдүүлсэн барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын мэдээлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://publish.ipom.mn/
Сүүлийн шинэчлэл 2022 11-р сар 2, 12:11 (ULAT)
Үүссэн 2022 11-р сар 2, 10:52 (ULAT)
comments powered by Disqus