Түүхийн баримтын архивд баримт нь хадгалагдаж буй байгууллагын жагсаалт

Түүхийн баримтын архивд баримт нь хадгалагдаж буй хөмрөгийн данс бүртгэл.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж http://archives.gov.mn/content/124
Сүүлийн шинэчлэл 2022 11-р сар 11, 14:36 (ULAT)
Үүссэн 2022 9-р сар 15, 14:54 (ULAST)
comments powered by Disqus