Хот хоорондын нийтийн тээвэрлэлтийг зохион байгуулах гэрээт аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл

Хот хоорондын нийтийн тээвэрлэлтийг зохион байгуулах гэрээт аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://mrtd.gov.mn/
Зохиогч Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Хувилбар 1.0
Сүүлийн шинэчлэл 2020 5-р сар 23, 22:54 (ULAST)
Үүссэн 2020 5-р сар 9, 00:49 (ULAST)
comments powered by Disqus