1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Байгууллагууд: Эрчим хүчний яам Шошго: тусгай зөвшөөрөл эрчим хүч дулаан

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).