24-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн жагсаалт

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).