Skip to content

НЭЭЛТТЭЙ ӨГӨГДЛИЙН НЭГДСЭН ПОРТАЛ

Монгол Улсын Засгийн газар мэдээллийн технологийн дэвшлийг үйл ажиллагаандаа оновчтой ашиглах замаар төрийн үйлчилгээг илүү үр ашигтай, ил тод, хүртээмжтэй болгох, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн боломжийг бий болгох, баялаг бүтээх, инновацийг дэмжих зорилгоор төрийн өгөгдлийг иргэдэд нээлттэйгээр ашиглуулах "Төрийн нээлттэй өгөгдлийн нэгдсэн портал".