1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Ашиглах зөвшөөрлүүд: Creative Commons Attribution Байгууллагууд: Боловсрол, шинжлэх ухааны яам Бүлгүүд: Спорт Шошго: Соёл

Үр дүнг шүүх