1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Байгууллагууд: Боловсрол, шинжлэх ухааны яам Бүлгүүд: Спорт

Үр дүнг шүүх