1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Байгууллагууд: Боловсрол, шинжлэх ухааны яам Бүлгүүд: Соёл урлаг

Үр дүнг шүүх