1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Байгууллагууд: Боловсрол, шинжлэх ухааны яам Ашиглах зөвшөөрлүүд: Creative Commons Attribution

Үр дүнг шүүх