1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Бүлгүүд: Соёл урлаг Шошго: Соёл

Үр дүнг шүүх