2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Ашиглах зөвшөөрлүүд: Бусад (Нээлттэй) Бүлгүүд: Хууль, эрх зүй Байгууллагууд: Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц

Үр дүнг шүүх