2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Бүлгүүд: Хууль, эрх зүй Шошго: хууль эрх зүй

Үр дүнг шүүх