2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Байгууллагууд: Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц Бүлгүүд: Хууль, эрх зүй Шошго: хууль эрх зүй

Үр дүнг шүүх