2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Ашиглах зөвшөөрлүүд: Бусад (Нээлттэй) Байгууллагууд: Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц

Үр дүнг шүүх