2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: хууль эрх зүй

Үр дүнг шүүх