4-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Ашиглах зөвшөөрлүүд: Бусад (Нээлттэй) Байгууллагууд: Архивын ерөнхий газар

Үр дүнг шүүх