4-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Байгууллагууд: Архивын ерөнхий газар Форматууд: CSV XLSX

Үр дүнг шүүх