3-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Байгууллагууд: И Монгол академи УТҮГ

Үр дүнг шүүх