4-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Байгууллагууд: Архивын ерөнхий газар

Үр дүнг шүүх