4-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Форматууд: CSV

Үр дүнг шүүх