4-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Форматууд: XLSX

Үр дүнг шүүх