Өгөгдлийн бүрдлийн нийт тоо

Огноо Нийт өгөгдлийн бүрдлүүд
8
9
19
31
44
44
44
44
54
75
83
88
88
88
88
88
88
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
111
112
113
114
115
116
117
118
130
142
143
174
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
239
240
241
244
245
246
247
251
254
255
278
278

7 хоног бүрийн өгөгдлийн бүрдлийн засварууд

Огноо Өгөгдлийн нийт засварууд Шинэ өгөгдлийн бүрдлүүд
26 8
1 1
28 10
70 19
54 18
40 1
1 1
1 1
48 13
51 22
36 12
12 6
3 1
3 1
2 1
1 1
3 1
50 23
2 1
2 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
9 1
6 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
6 1
1 1
13 1
1 1
2 1
4 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
61 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
86 12
28 12
1 1
79 31
39 13
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
9 1
1 1
1 1
4 1
1 1
1 1
1 1
1 1
6 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
41 1
1 1
1 1
1 1
1 1
10 1
1 1
1 1
74 22
1 1
1 1
14 3
1 1
1 1
1 1
14 4
7 3
3 1
55 23
0 0

Өндөр үнэлгээтэй өгөгдлийн бүрдлүүд

Үнэлгээ байхгүй

Их засварлагдсан өгөгдлийн бүрдлүүд

Өгөгдлийн бүрдэл Засварлагдсан тоо
Орон нутгийн магадлан итгэмжлэгдсэн байгууллагын судалгаа 7
Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах эрхтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагын жагсаалт 7
Салбарын нийт ажиллагчид 7
Барилга угсралт, их засварын ажил /Барилгын төрлөөр/ 2010-2020 он 7
Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл, эм, эмнэлгийн хэрэгслэл 6
Төсвийн гүйцэтгэл- 2021 оны 11 дүгээр сарын байдлаар 6
Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгж, байгууллагуудын мэдээлэл 6
Малын тоо 6
Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын тэмдэг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл 6
Гадаадын болон харъяалалгүй иргэдээс их, дээд сургууль, коллежид суралцагчид 6

Хамгийн том бүлгүүд

Бүлэг Өгөгдлийн бүрдлүүд
Барилга, хот байгуулалтын яам 122
Соёлын яам 105
Эрчим хүчний яам 69
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам 28
Зам, тээврийн хөгжлийн яам 22
Барилга 20
Орон зайн өгөгдөл 19
ЖЕНДЭРИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОРОО 18
Газар 17
Сангийн яам 17

Шилдэг шошгууд

Шошгын нэр Өгөгдлийн бүрдлийн тоо
Соёл 53
эрчим хүч 42
цахилгаан 37
Сэргээгдэх эрчим хүч 35
дулаан 32
орон зайн өгөгдөл 26
тусгай зөвшөөрөл 15
тусгай хэрэгцээний газар 7
хил зааг 6
уул уурхай 5

Өгөгдлийн ихэнх бүрдлийг үүсгэсэн хэрэглэгчид

Хэрэглэгч Өгөгдлийн бүрдлийн тоо
Gravatar Соёлын яам 52
Gravatar Эрчим хүчний яам 43
Gravatar admin 40
Gravatar Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар 34
Gravatar Барилга, хот байгуулалтын яам 31
Gravatar Боловсрол, шинжлэх ухааны яам 12
Gravatar ЖҮХ 9
Gravatar Шарын Цолмон 6
Gravatar Зам, тээврийн хөгжлийн яам 5
Gravatar Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 4