Өгөгдлийн бүрдлийн нийт тоо

Огноо Нийт өгөгдлийн бүрдлүүд
8
9
19
31
44
44
44
44
54
75
83
88
88
88
88
88
88
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
121
132
132
162
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
195
195
195
197
197
197
197
200
202
202
224
228
244
260
299
317
394
464
505
536
562
573
590
592
592
595
598
604
610
615
618
618
627
627
631
656
667
678
678
689
702
720
725
753
763
765
786
790
827
829
844
845
847
858
866
883
887
897
898
921
922
928
931
989
990
991
998
1007
1013
1014
1018
1018
1018

7 хоног бүрийн өгөгдлийн бүрдлийн засварууд

Огноо Өгөгдлийн нийт засварууд Шинэ өгөгдлийн бүрдлүүд
26 8
1 1
28 10
70 19
54 18
40 1
1 1
1 1
48 13
51 22
36 12
12 6
3 1
3 1
2 1
1 1
3 1
50 23
2 1
2 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
9 1
6 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
6 1
1 1
13 1
1 1
2 1
4 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
61 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
86 12
28 12
1 1
79 31
39 13
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
9 1
1 1
1 1
4 1
1 1
1 1
1 1
1 1
6 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
41 1
1 1
1 1
1 1
1 1
10 1
1 1
1 1
74 22
1 1
1 1
14 3
1 1
1 1
1 1
14 4
7 3
3 1
55 23
10 5
42 17
43 17
98 40
57 19
221 78
169 71
100 42
76 32
62 27
41 12
67 18
10 3
3 1
14 4
12 4
18 7
14 7
12 6
8 4
2 1
27 10
4 1
19 5
83 26
32 12
46 12
2 1
30 12
41 14
52 19
14 6
68 29
23 11
5 3
45 22
11 4
109 37
5 2
37 15
1 1
18 2
47 11
23 8
37 17
8 4
26 10
1 1
52 23
1 1
15 6
6 3
120 58
2 1
1 1
16 7
23 9
12 6
3 1
13 4
2 0
0 0

Өндөр үнэлгээтэй өгөгдлийн бүрдлүүд

Үнэлгээ байхгүй

Их засварлагдсан өгөгдлийн бүрдлүүд

Өгөгдлийн бүрдэл Засварлагдсан тоо
Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах эрхтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагын жагсаалт 8
Барилга угсралт, их засварын ажил /Барилгын төрлөөр/ 2010-2020 он 7
Өвөлжөө, хаваржааны газрын байршил 7
Орон нутгийн магадлан итгэмжлэгдсэн байгууллагын судалгаа 7
Салбарын нийт ажиллагчид 7
Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгж, байгууллагуудын мэдээлэл 7
CSV файлыг JSON, XML форматруу хөрвүүлэх 6
Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл, эм, эмнэлгийн хэрэгслэл 6
Дотоодын барилгын байгууллагын гүйцэтгэсэн барилга угсралт, их засварын ажил 2011-2020 он /Аймаг, нийслэлээр/ 6
Төсвийн гүйцэтгэл- 2021 оны 11 дүгээр сарын байдлаар 6

Хамгийн том бүлгүүд

Бүлэг Өгөгдлийн бүрдлүүд
Цагдаагийн ерөнхий газар 136
Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар 130
Ашигт малтмал газрын тосны газар 125
Барилга, хот байгуулалтын яам 124
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар 112
Соёлын яам 96
Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хороо 92
Үндэсний Статистикийн Хороо 77
Харилцаа холбоо 72
Эрчим хүчний яам 69

Шилдэг шошгууд

Шошгын нэр Өгөгдлийн бүрдлийн тоо
тайлан 50
орон зайн өгөгдөл 47
Мэдээ 46
Соёл 46
Харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн үндсэн үзүүлэлт 43
эрчим хүч 42
цахилгаан 37
Сэргээгдэх эрчим хүч 35
дулаан 32
харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн жагсаалт 24

Өгөгдлийн ихэнх бүрдлийг үүсгэсэн хэрэглэгчид

Хэрэглэгч Өгөгдлийн бүрдлийн тоо
Gravatar ХХЗХ 74
Gravatar АМГТГ 73
Gravatar baatarsuren.kh 67
Gravatar ГЗБГЗЗГ 66
Gravatar НДЕГ 57
Gravatar Соёлын яам 50
Gravatar Эрчим хүчний яам 43
Gravatar ҮСХ 39
Gravatar admin 38
Gravatar ЭМДЕГ 35