Өгөгдлийн бүрдлийн нийт тоо

Огноо Нийт өгөгдлийн бүрдлүүд
8
9
19
31
44
44
44
44
54
75
83
88
88
88
88
88
88
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
121
132
132
162
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
195
195
195
197
197
197
197
200
202
202
224
228
244
260
299
317
394
464
505
536
562
573
590
592
592
595
598
604
610
615
618
618
627
627
632
658
670
682
683
695
709
728
734
763
774
777
777

7 хоног бүрийн өгөгдлийн бүрдлийн засварууд

Огноо Өгөгдлийн нийт засварууд Шинэ өгөгдлийн бүрдлүүд
26 8
1 1
28 10
70 19
54 18
40 1
1 1
1 1
48 13
51 22
36 12
12 6
3 1
3 1
2 1
1 1
3 1
50 23
2 1
2 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
9 1
6 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
6 1
1 1
13 1
1 1
2 1
4 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
61 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
86 12
28 12
1 1
79 31
39 13
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
9 1
1 1
1 1
4 1
1 1
1 1
1 1
1 1
6 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
41 1
1 1
1 1
1 1
1 1
10 1
1 1
1 1
74 22
1 1
1 1
14 3
1 1
1 1
1 1
14 4
7 3
3 1
55 23
10 5
42 17
43 17
98 40
57 19
221 78
169 71
100 42
76 32
62 27
41 12
67 18
10 3
3 1
14 4
12 4
18 7
14 7
12 6
8 4
2 1
27 10
4 1
19 5
83 26
32 12
46 12
2 1
30 12
41 14
52 19
14 6
68 29
23 11
5 3
0 0

Өндөр үнэлгээтэй өгөгдлийн бүрдлүүд

Үнэлгээ байхгүй

Их засварлагдсан өгөгдлийн бүрдлүүд

Өгөгдлийн бүрдэл Засварлагдсан тоо
Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах эрхтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагын жагсаалт 8
Барилга угсралт, их засварын ажил /Барилгын төрлөөр/ 2010-2020 он 7
Салбарын нийт ажиллагчид 7
Орон нутгийн магадлан итгэмжлэгдсэн байгууллагын судалгаа 7
CSV файлыг JSON, XML форматруу хөрвүүлэх 6
Дотоодын барилгын байгууллагын гүйцэтгэсэн барилга угсралт, их засварын ажил 2011-2020 он /Аймаг, нийслэлээр/ 6
Өвөлжөө, хаваржааны газар 6
Төсвийн гүйцэтгэл- 2021 оны 11 дүгээр сарын байдлаар 6
Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж буй хүүхэд 6
Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл, эм, эмнэлгийн хэрэгслэл 6

Хамгийн том бүлгүүд

Бүлэг Өгөгдлийн бүрдлүүд
Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар 130
Барилга, хот байгуулалтын яам 122
Соёлын яам 96
Ашигт малтмал газрын тосны газар 81
Үндэсний Статистикийн Хороо 77
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар 73
Эрчим хүчний яам 69
Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хороо 68
Зам, тээврийн хөгжлийн яам 57
Харилцаа холбоо 51

Шилдэг шошгууд

Шошгын нэр Өгөгдлийн бүрдлийн тоо
Мэдээ 46
Соёл 46
орон зайн өгөгдөл 45
эрчим хүч 42
тайлан 39
цахилгаан 37
Сэргээгдэх эрчим хүч 35
дулаан 32
Харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн үндсэн үзүүлэлт 27
харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн жагсаалт 24

Өгөгдлийн ихэнх бүрдлийг үүсгэсэн хэрэглэгчид

Хэрэглэгч Өгөгдлийн бүрдлийн тоо
Gravatar ГЗБГЗЗГ 66
Gravatar ХХЗХ 53
Gravatar Соёлын яам 50
Gravatar АМГТГ 49
Gravatar Эрчим хүчний яам 43
Gravatar ҮСХ 39
Gravatar НДЕГ 37
Gravatar admin 36
Gravatar Зам, тээврийн хөгжлийн яам 34
Gravatar Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар 34